Skocz do zawartości


* * * * * 2 głosy

Jak założyć klub malucha?


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 maciek

maciek

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 21 postów

Wysłano 16 grudzień 2012 - 07:54

Jak założyć klub malucha?

#2 prasta_pl

prasta_pl

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 36 postów

Wysłano 16 grudzień 2012 - 07:55

"Warto wpierw określić, co różni klub malucha od niepublicznych żłobków. Otóż klub dziecięcy jest placówką przeznaczoną do opieki nad dziećmi od 1 do 3 lat i musi zapewnić dziecku opiekę w wymiarze do 5 godzin dziennie. Nie ma jednak - jak to się dzieje w niepublicznych żłobkach - możliwości wydłużenia tego czasu o dodatkowe godziny za dodatkową opłatą. Zgodnie z ustawą żłobkową z 2011 r. opiekunem w klubie dziecięcym może być położna, pielęgniarka, nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog. Jednak nie tylko. Opiekunem może także zostać osoba, która wcześniej nie pracowała z dziećmi, jednak ukończyła specjalistyczne 280-godzinne szkolenie i może się wylegitymować wykształceniem średnim."

"Ustawa przewiduje również, iż w klubach dopuszczalne będzie wykonywanie opieki przez przeszkolonych wolontariuszy. Istotne są także zawarte w ustawie wymagania lokalowe oraz sanitarne. O tym, czy dany lokal spełnia takie warunki decydują opinie państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Tak więc, aby założyć klub malucha, warto sprawdzić, czy wybrany lokal zostanie przez te dwie instytucje zaaprobowany i jeszcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej udać się do właściwej dla miejsca zamieszkania Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z prośbą o określenie wymogów dla takiej placówki."

"Trzeba też dodać, iż prowadzenie klubów malucha stanowi działalność regulowaną i podlega wpisowi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który prowadzi wójt/burmistrz lub prezydent miasta. Aby uzyskać wpis, należy wnieść opłatę, której wysokość ustala rada gminy uchwałą (jednak wysokość opłaty nie może przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę). Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru należy przedstawić oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych, oświadczenie o niekaralności, wpis do ewidencji, NIP oraz REGON oraz dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu (najem, dzierżawa, własność)."

"Z założeniem klubu dziecięcego wiążą się jeszcze dwie formalności. Każda taka placówka musi posiadać swój wewnętrzny statut oraz regulamin organizacyjny, nadawany przez osobę będącą kierownikiem/właścicielem klubu. W statucie muszą zostać uwzględnione następujące zapisy: nazwa i siedziba klubu, warunki przyjęcia dzieci, opłaty za pobyt oraz wyżywienie, a także cele i zadania klubu i sposób ich realizacji.
Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi - zanim placówka trafi do rejestru, musi przejść kontrolę sanepidu oraz straży pożarnej. Uruchomienie placówki bez zgody tych organów wiąże się z wysoką karą pieniężną."

"Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć, jest możliwość uzyskania dotacji z budżetu gminy na każde dziecko objęte opieką. Jednak wysokość dofinansowania będzie mogła wynieść maksymalnie 50% kosztów realizacji zadania. O tym, jaka konkretnie będzie wysokość dotacji, decyduje rada gminy w specjalnej uchwale. Pieniądze na dofinansowanie niepublicznych żłobków i przedszkoli gmina uzyskuje z własnych dochodów oraz z resortowego programu o nazwie „Maluch". Jednak państwo w pierwszej kolejności wpiera te gminy, w których jest najgorszy stosunek liczby dzieci do miejsc w instytucjach opieki, przy równoczesnym najniższym poziomie dochodów. Może się więc zdarzyć, iż gmina nie będzie miała funduszy na przyznanie dotacji celowej ze swojego budżetu."

#3 peter

peter

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 66 postów

Wysłano 09 marzec 2013 - 08:43

Tzw. kluby malucha są świetną alternatywą dla państwowych żłobków. Rodzice dzieci pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia mogą korzystać z opieki w formie klubów malucha. Taka forma działalności sprawdza się również w mniejszych miejscowościach, ponieważ aby klub zachował płynność finansową wystarczy opieka nad kilkoma maluchami.
Czym klub malucha różni się od żłobka?

Istnieje kilka różnic pomiędzy klubem malucha a prywatnym lub publicznym żłobkiem. Kluby malucha nie muszą zapewniać opieki przez 8 godzin tak jak żłobki. Wymogiem jest zapewnianie 5 godzin opieki dziennie. W przeciwieństwie do żłobków są również zwolnione z zapewniania wyżywienia podopiecznym. Żłobki obejmują swoją opieką maluchy od 20 tygodnia życia do 3 lat. do klubów malucha mogą być oddawane dzieci od roku do 3 lat. w obu przypadkach opiekun może mieć pod opieką do ośmiorga dzieci. Jeśli w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne liczba dzieci spada do pięciu. Żłobek musi zatrudnić pielęgniarkę lub położną, z tego obowiązku zwolniony jest klub malucha. W przeciwieństwie do żłobka, w zajęciach prowadzonych w klubie malucha czynny udział mogą brać rodzice dzieci.

Kto może założyć klub malucha?
Aby założyć klub malucha nie możemy być karani, nie może być również orzeczona przeciw nam utrata praw rodzicielskich i nie możemy zalegać z alimentami. Kierownik klubu musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie i ukończony 280 godzinny kurs (w tej liczbie zawiera się 80 godzin praktyk). Klub malucha może założyć zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Istnieje również możliwość założenia takiej działalności przez gminę.

Opiekę w klubie malucha mogę pełnić osoby z wykształceniem pedagogicznym, pielęgniarki, położne, a także opiekunki dziecięce bez wyższego wykształcenia, mające co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi poniżej trzeciego roku życia lub ukończony 280 godzinny kurs.

Aby prowadzić klub malucha należy dokonać wpisu do publicznego rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Taka działalność regulowana jest ustawowo – poprzez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Aby uzyskać wpis należy zwrócić się do wójta lub burmistrza właściwego dla miejsca zamieszkania.

Jakie są wymogi lokalowe założenia klubu malucha?
Aby założyć klub malucha musimy dysponować odpowiednim pomieszczeniem. Od 2012 roku, po zmianach wprowadzonych przez ustawodawcę, zaostrzono wymagania lokalowe. Nowe kluby podlegają nowym ustaleniom, a już istniejące mają 3 lata na dostosowanie się do wymagań stawianych przez ustawę. Klub malucha mieszczący się mieszkaniu musi znajdować się na parterze i mieć co najmniej 2 wyjścia, w tym jedno prowadzące na ogrodzony teren zabaw (bez dostępu obcych). W pomieszczeniu musi znajdować się wydzielona strefa do odpoczynku i drzemki. Powierzchnia dla klubu przyjmującego od trójki do piątki dzieci wynosi co najmniej 16 metrów kwadratowych. Ściany do 2 metrów wysokości muszą być pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nietoksycznym dla dzieci.
0 user(s) are reading this topic

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych